• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

(661) 525-3235​

P.O. Box 21002

Bakersfield, CA 93390

©2021 Logic Film Company LLC